Whisteblowing

Úno 18, 2021

Nebo také pískání na píšťalku. Směrnice EU požaduje od 17.12.2021 po subjektech státní správy a společnostech s 250 a více zaměstnanci zavedení anonymního oznamovacího systému pro řešení oznámení o porušování legislativy EU. Systém musí chránit identitu oznamovatele.