Určitě i u nás se najdou společnosti využívající nástrojů společnosti IAB Europe. Hlavně nástroj na správku marketingových souhlasů. Činnost IAB však sleduje belgický dozorový úřad (Autorité de protection des données) a to již od roku 2019. Úřad IAB vykl, že neprovedl posouzení vlivu na ochranu OÚ (DPIA), nejmenoval pověřence, nevede záznamy o činnostech zpracování atd.

Úřad udělil pokutu 250.000,-€ a žádá po společnosti do 2 měsíců předložení plánu na nápravu.