DPC (irský dozorový úřad) nyní učinilo konečné rozhodnutí, ve kterém udělila společnosti Meta Ireland pokutu 210 milionů EUR (za porušení GDPR týkající se její služby Facebook) a 180 milionů EUR (za porušení ve vztahu k její službě Instagram).

Stížnosti byly podány dne 25. května 2018, kdy vstoupilo v platnost GDPR.

Pokud si stávající (i noví) uživatelé přáli mít i nadále přístup ke službám Facebooku a Instagramu po zavedení GDPR, byli požádáni, aby klikli na „Souhlasím“ a vyjádřili tak svůj souhlas s aktualizovanými smluvními podmínkami. (Služby by nebyly dostupné, pokud by to uživatelé odmítli).

Odvolání Mety (Facebook) bude problematické, protože irský úřad problematické body konzultoval s Komisí pro ochranu osobních údajů (EU). Pokuty také neřeší nová vyšetřování dozorových úřadů, podnikání v Evropě se tedy Metě ještě prodraží.

Komise pro ochranu údajů oznamuje uzavření dvou šetření společnosti Meta Ireland | 4. 1. 2023 | Komise pro ochranu údajů (dataprotection.ie)