EDPB objasňuje techniky sledování, na které se vztahuje směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Evropský sbor přijal pokyny k technické oblasti působnosti čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Cílem pokynů je objasnit, na které technické operace, zejména nové a vznikající techniky sledování, se směrnice vztahuje, a poskytnout správcům údajů a jednotlivcům větší právní jistotu.

Pokyny řeší pouze rozsah použití čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Neřeší, jak by se měl sbírat souhlas, ani výjimky stanovené v článku.

Pokyny budou předloženy k veřejné konzultaci po dobu šesti týdnů.