Pokuta 10 milionů Eur pro UBER

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů (AP) ukládá společnostem Uber Technologies, Inc. a Uber BV (dále jen „Uber“) pokutu ve výši 10 milionů eur. Pokuta je reakcí na to, že společnost nezveřejnila úplné podrobnosti o době uchovávání údajů týkajících se evropských řidičů nebo neuvedla mimoevropské země, ve kterých tato data sdílí. DPA také zjistila, že Uber bránil svým řidičům ve snaze uplatnit své právo na soukromí.

Agentura DPA pokutu uložila poté, co si více než 170 francouzských řidičů stěžovalo francouzské organizaci pro lidská práva Ligue des droits de l’Homme et du citoyen (LDH), která následně podala stížnost francouzskému úřadu pro ochranu údajů. Vzhledem k tomu, že Uber má evropskou centrálu v Nizozemsku, byla tato stížnost postoupena DPA. 

Při stanovení výše pokuty úřad pro ochranu údajů zohlednil velikost organizace a závažnost a závažnost porušení. V době porušování práv pracovalo pro Uber v Evropě asi 120 000 řidičů. Uber podal oznámení o námitce proti rozhodnutí DPA. DPA poznamenal, že Uber nyní přijal opatření ke zlepšení v souvislosti s porušením.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/uber-fined-eu10-million-for-infringement-of-privacy-regulations