Souhlas nebo zaplať…?

GDPR Support s.r.o.

EDPB vydal, na základě žádostí nizozemského, norského a hamburského úřadu pro ochranu údajů, stanovisko k stále častěji užívanému modelu „souhlas se zpracováním OÚ, nebo zaplať“ na různých onlinových platformách.

Pokud jde o modely „souhlas nebo zaplať“ zavedené velkými online platformami, EDPB se domnívá, že ve většině případů nebude možné, aby splnily požadavky na platný souhlas, pokud budou uživatele konfrontovat pouze s volbou mezi souhlasem zpracování osobních údajů pro účely behaviorální reklamy a placení poplatku.

EDPB se domnívá, že nabízení pouze placené alternativy ke službám, které zahrnují zpracování osobních údajů pro účely behaviorální reklamy, by nemělo být pro správce standardní cestou vpřed. Při vývoji alternativ by velké online platformy měly zvážit poskytování „rovnocenné alternativy“ jednotlivcům, která nevyžaduje platbu poplatku. Pokud se správci rozhodnou účtovat poplatek za přístup k „ekvivalentní alternativě“, měli by výrazně zvážit nabídku další alternativy. Tato bezplatná alternativa by měla být bez behaviorální reklamy, např. s formou reklamy zahrnující zpracování menšího nebo žádného množství osobních údajů. To je zvláště důležitý faktor při posuzování platného souhlasu podle GDPR.

EDPB zdůrazňuje, že získání souhlasu nezbavuje správce povinnosti dodržovat všechny zásady uvedené v čl. 5 GDPR, jako je omezení účelu, minimalizace údajů a spravedlnost. Velké online platformy by navíc měly zvážit dodržování zásad nezbytnosti a proporcionality a jsou odpovědné za prokázání, že jejich zpracování je obecně v souladu s GDPR. 

Pokud jde o nezbytnost svobodného souhlasu, je třeba vzít v úvahu tato kritéria: podmíněnost, újma, nerovnováha moci a granularita. EDPB například poukazuje na to, že jakýkoli účtovaný poplatek nemůže u jednotlivců vyvolat pocit, že budou nuceni souhlasit. Správci by měli případ od případu posoudit, zda je poplatek vůbec přiměřený, a jaká částka je za daných okolností přiměřená. Velké online platformy by také měly zvážit, zda rozhodnutí neudělit souhlas může jednotlivce vést k negativním důsledkům, jako je vyloučení z prominentní služby, nedostatečný přístup k profesionálním sítím nebo riziko ztráty obsahu nebo spojení. EDPB poznamenává, že k negativním důsledkům pravděpodobně dojde, když velké online platformy používají k získání souhlasu se zpracováním model „souhlas nebo zaplať“.