Audit souladu GDPR, analýza rizik

Výsledným auditem doložíte soulad s GDPR.

 • Prověření systému řízení bezpečnosti informací.
 • Prověření řízení aktiv, stav řízení rizik, způsob hodnocení aktiv, evidence aktiv.
 • Zajištění organizační bezpečnosti.
 • Prověření bezpečnost lidských zdrojů.
 • Prověření definovaných rolí, jejich odpovědností a náplňí.
 • Prověření řízení dodavatelů.
 • Stav řízení provozu a komunikací.
 • Stav řízení změn.
 • Kontrola řízení přístupu.
 • Způsob akvizice, vývoje a údržby.
 • Prověření řízení a zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů.
 • Kontrola řízení kontinuity činností.
 • Prověření technického řízení:
  • Fyzická bezpečnost.
  • Bezpečnost komunikačních sítí.
  • Správa a ověřování identit.
  • Řízení přístupových oprávnění.
  • Ochrana před škodlivým kódem (malware).
  • Logování událostí, komunikace, a přístupů.
  • Detekce a monitoring kybernetických bezpečnostních událostí.
 • Stav sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí.
 • Aplikační bezpečnost.
 • Zjištění stavu kryptografických prostředku a jejich evidence a řízení.
 • Kontrola bezpečnostní politiky a bezpečnostní dokumentace.

Vyřešíme Vaše problémy

Cena je velmi individuální, dle velikosti a rozmístění společnosti. Domluvte si s námi schůzku: