Kurz Manažer kybernetické bezpečnosti

S námi získáte komplexní vhled do témat, jako jsou bezpečnost lidských zdrojů, řízení změn, zabezpečení komunikačních sítí, a mnoho dalšího. Každá část kurzu je navržena tak, aby poskytovala praktické nástroje a vědomosti pro efektivní zvládání bezpečnostních rizik a událostí v digitálním prostředí.
Připojte se k nám a posunujte své znalosti kybernetické bezpečnosti na novou úroveň! Osnova kurzu se zaměřuje na klíčová témata související s kybernetickou a informační bezpečností, s důrazem na dodržování NIS2 (druhé Směrnice o kybernetické bezpečnosti) a spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Účastníci kurzu se dozvědí o povinnostech, pomocí Národního CERT, a zdrojích informací k posílení kybernetické bezpečnosti.
Zřízení pozice Manažera kybernetické bezpečnosti bude jednou z povinností pro mnohé subjekty v rámci NIS2. Kurz je tedy vhodný i pro další vrcholové manažery a statutáry.Počet hodin: 24h (ve 3 dnech)
Místo: Praha

Osnova:

 • Význam a přínos NIS2
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • Národního CERT
 • Zdroje informací
 • Povinné osoby / regulovaná služba / vyšší a nižší povinnosti
 • Registrace / Informační povinnost
 • Stanovení rozsahu
 • Definice pojmu
 • Hrozby a zranitelnosti
 • Povinnosti
 • Bezpečnostní opatření
  • Procesní
  • Technická
 • Rizika a řízení rizik na různých úrovních
 • Řízení dodavatelů, smlouvy
 • Bezpečnostních opatření
 • Hlášení a Náležitosti hlášení
 • Kontroly a inspekce
  • Kontrola vykonávaná Úřadem
  • Kontrola vykonávaná Inspektorem
 • Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů
 • Nápravná opatření
 • Správní řízení 
 • Přestupky

Cena: 25.000,-CZK

Vyberte si událost v kalendáři: