Whistleblowing

Nová právní úprava přinese důležité změny nejen pro veřejný sektor, ale i pro ten soukromý. Cílem legislativy je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech. Jde například o oblast … Pokračování textu Whistleblowing