EDPO vydala návrh úprav vztahů s USA

Základ vztahu je založen na certifikaci. Rada tedy vyzívá aby dotčené organizace a instituce každoročně prokazovali dodržování zásad dle GDPR a případné rozpory byli řešeny. Měl by být vytvořen seznam certifikovaných – bezpečných organizací, který bude pravidelně aktualizován. V případě vyškrtnutí organizace z tohoto seznamu, bude uveden i důvod vyškrtnutí.